Toplumların can suyu ve içinde yaşayan bireylerin ışığı demokrasidir.

Ekonomik, sosyolojik tüm sorunların birincil nedeniyse adaletsizlik.

Güvenin olmadığı yerde; istikrar, kalkınma, refah, sağlıklı bir toplum da olmaz.

Tıpkı; şu an tükenmişlik sendromuna hapsolmuş toplumumuz gibi…

Her gün kayıp gidiyor bir şeyler elimizden..

Evlerde yokluk, yolsuzluk almış başını gidiyor..

Enflasyon denilen canavar büyüyor, gençler belirsiz bir geleceğe akıyor..

Okullarda kimi çocuklar öğle yemeği yiyemiyor,

Döndükçe dönüyor; yanlış tatlıya, doğru acıya..

Hesap sormak denen şey unutuldu. Görünse de yolun sonu herkes birbir sustu..

Bunlar hep Demokrasiyi rafa kaldırmaktan..

Hal böyleyken, nasıl ederiz de şu demokrasiyi raftan indiririz çabasını vermeden, anayasa değişikliğini dillendirmek bulanık suda balık avlamaktır..

Çoğulcu parlamenter bir sistemin olmadığı yerde; mevcut koşullarda birtakım değişikliklere kalkışmak, geleceğe gölgeler düşürmek demektir.

Zira demokrasi; kişiye, zamana, yere göre değil, her yerde, herkes için, her zaman varsa vardır..

Bu sebeple öncelik; etkin ve adil bir parlamenter sisteme geçmektir..

Nasıl ki, boğazımızda iltihap var diye, üstüne pürümüzle gidip yakmıyorsak, 

İfade özgürlüğü, insan hakları, parlamenter sistem yani Demokrasi olmadan da anayasa değişikliğinden bahsetmek sağlıklı olmaz..

Kendimizi avutmaya gerek yok. Bu koşullarda çıkacak anayasa değişikliği, şu an yaşadıklarımıza çözüm olmaz. 

Matematikte :"İki şey bir şeye denk olunca o iki şey birbirine denk olur."

Halk iradesinin etkin olmadığı bir yerde, demokrasiden dem vurmak olmaz.

Demokrasiden; etkin parlamento ile çoğulcu sesin hüküm sürdüğü bir siyaset arenasında bahsedebiliriz. 

Ve ancak; o zaman, bir toplumu etkileyecek yasa değişikliği için denk gelebiliriz..

İşte, tam da bu nedenlerden dolayı tek ilaç demokrasi.

Yarasız, sağlıklı bir demokrasi içinse; kanun karşısında; eşitlik, hepimiz için amasız adalet, adalet için evrensel hukukun hemen işletilmesi gerek..

Bunlar olmadan yapılacak bir değişiklik, ayağa sıkmak demek. Zira; dünün kurtları, bugünün kuzuları olmaz. Unutmamak gerek..

Önce demokrasi..

İlle demokrasi..