Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmalar, Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Şurası Yönergesi ile yürütülecek. Türk eğitim sistemine en geniş anlamda yön vermek amacıyla görüş ve önerilerin sunulup tartışıldığı ve oluşumu ile çalışma usûl ve esasları yönetmelikle düzenlenen Millî Eğitim Şûraları, Bakanlığın en yüksek “danışma” kurulu olarak görev yapıyor.

Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 8 Temmuz 2014'te Milli Eğitim Şurası'nın teşkili ile çalışma esas ve usullerini düzenlemesi amacıyla yayımlanan yönetmelik, yürürlükten kaldırıldı.

Bakanlık, Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmaları, 6 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Şurası Yönergesi ile yürütecek.

ABD bankasından 'altın' tahmini ABD bankasından 'altın' tahmini

Yönerge, Mart 2024 tarihli ve 2796 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlandı.

Editör: Ömür Ünver