MEB önünde başlayan yürüyüş TBMM önünde sonlandırılarak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Yusuf Tekin istifaya çağrılırken "Okulda şiddetin son bulması için MEB’i acilen harekete geçmeye, eğitimin gerçek bileşenlerinin sözünü dikkati almaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz" denildi.

Eğitimciler, İstanbul'da İbrahim Oktugan isimli okul müdürünün okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından tüm Türkiye'de iş bırakarak meydanlara indi.

Ankara'da Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Genç Eğitim Sendikası, Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Hürriyetçi Eğitim Sendikası ve Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası’nın genel başkanları eğitimcilere yönelik şiddeti durduracak bir yasal düzenleme talebi ve öğretmenlerin maruz kaldığı şiddeti protesto etmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünden Meclis’e yürüyüş gerçekleştirdi.Eğitimciler, “Yusuf Tekin istifa”, “Susma haykır şiddete hayır” ,”Yaşasın öğretmen dayanışması”, “ Öğretmene kalkan eller kırılsın”, “Kader değil bu bir cinayet” sloganları eşliğinde Meclis Çankaya Kapısı’na yürüdü. Şiddeti protesto etmek için siyah giyinen eğitimciler, yakalarına “şiddete hayır” yazılı kokart taktı, ellerinde “Can güvenliğimiz için yasa istiyoruz” , “Eğitimde şiddete dur de” , “Yaşam hakkı için birleşiyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

Meclis parkında bir araya gelen eğitimciler, basın açıklaması yaptı. Ortak basın açıklaması Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay tarafından okundu.

Özbay, “Türkiye’nin öğretmen bakanları vardı. Onlara hasret kaldık. Öğretmenler sadece sınıflarda değil, şimdi alanda ders veriyor. Öğretmenlere ‘bir miktar’ diye hitap edenlere bugün içerisinde az miktar adalet, eser miktar hak kalmamış olanlara dersi biz öğretmenler verecek” dedi.

Ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Millî Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımları ile Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırdığı koşullarda, savaşlarda bile hedef alınmayan okullarda eğitim emekçileri şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Önceki gün ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi ne failin öğrenci oluşu ne de failin uyruğu ile ilgilidir.

''CİNAYETİN TEK BİR FAİLİ OLMADIĞINI HEPİMİZ ÇOK İYİ BİLİYORUZ''

Bugüne kadar eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenleri göstermesi, CİMER uygulamasının bizlere karşı bir sopaya dönüştürülmesi, MEB’in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli/öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur. Bu ülkede okulda öğretmen öldürüldü! Söz bitti! Şiddetin, cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Cinayetin arkasındaki zihniyet, bizleri ötekileştiren, her fırsatta tehdit ederek hedef haline getiren, mesleğimizin itibarını ayaklar altına alanlardır.

Öğretmene yapılan her saldırı, tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır.
Unutmayalım ki, eğitimsiz bir toplum, karanlığa mahkumdur. Buradan Milli Eğitim Bakanı’na soruyoruz; Okulda şiddeti önlemek için daha kaç eğitim emekçisinin şiddete uğraması, can vermesi gerekiyor? İktidarın ve MEB’in plansızlığı nedeniyle okullarımız güvenlik açısından ciddi risk altındadır. Okullarımızdaki güvenlik açığının faturasını canımızla mı ödeyeceğiz? Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Her suç gibi bu suçun da azmettiricileri olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz. Daha önce defalarca yaşadığımız cinayetler gibi bu son cinayetin de azmettiricileri; öğretmenliği itibarsızlaştıranlardır, herkes öğretmenlik yapabilir, öğretmenler çalışmıyor ya da az çalışıyor gibi yanlış bir algıyı toplumda yaymaya çalışanlardır. Bizleri bugün okullarımızda açık hedef haline getirenler; liyakatsiz şekilde atandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullananlardır.

''ŞİDDET YASASI ÇIKARILMALIDIR''

Okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler somut olarak ortaya çıkarılmalı, eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okulda şiddetin son bulması için MEB’i acilen harekete geçmeye, eğitimin gerçek bileşenlerinin sözünü dikkati almaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz.''

1000 kez söylediler: Son kayıp bulunana kadar sesimizi tüm vicdan sahiplerine duyuracağız 1000 kez söylediler: Son kayıp bulunana kadar sesimizi tüm vicdan sahiplerine duyuracağız

Editör: Ömür Ünver