GÜRBÜZ ERTÜRK

Dr.Veteriner Hekim

YAZARLAR-HAFTA SONU

Köpeğimin yaşı

Köpeklerimizin insan yaşına göre kaç yaşında olduğunu merak ederiz. Bu yaş hesabını yaparken genelde köpeğin büyüklüğünü, ırkını, sağlık durumunu dikkate almayız. Yıllardır tekrar eden yanlışa takılır ve “bir insan yaşının yedi köpek yaşına eşit” olduğunu düşünür, bu şekilde köpeğimizin yaşını hesaplamaya çalışırız.

Bu yaklaşımın geçmişi 1950’lere dayanır. Sebebi tam bilinmemektedir. Ancak yaygın inanışa göre o yıllarda ortalama insan yaşı yetmiş, ortalama köpek yaşı ise ondur. Bunun sonucunda 7:1 oranı kabul edilmiştir. Bu yaklaşımın, köpeklerin sağlık kontrollerinin düzenli yapılabilmesini özendirmek için yaygınlaştığını savunan görüşler de vardır. Artık günümüzde bir insan yaşının yedi köpek yaşı olmadığını biliyoruz.

Köpekler insanla kıyaslandıklarında, köpeklerin insana göre daha erken olgunlaştıkları görülür. Yaşlanmanın hücresel ve buna bağlı olarak dokularda oluşturduğu değişiklikler incelenir. Burada görülür ki; köpekler genç yaşlarda hızla yaşlanırlar ve yaş ilerledikçe yaşlanma hızı biraz daha yavaşlar.

Bilimsel veriler ışığında köpek yaşının insan yaşına çevrilmesinde 7:1 oranının yerine benimsenen yaklaşım şöyledir:

Köpeğin ilk yılı, insanın on beş yılına karşılık gelir. Sonraki iki yıl dokuz insan yaşı, ondan sonraki her yıl dört insan yaşı olarak kabul edilir. Bu hesapla üç yaşındaki bir köpek yirmi sekiz insan yaşında iken, dört yaşındaki bir köpek otuz iki insan yaşında kabul edilir.

Köpekler cüsselerine göre büyük, orta, küçük gibi sınıflandırıldıklarında hesaplamada ufak farklılıklar oluşmaktadır. Bu yüzden yaş kıyaslamalarında tam bir kesinlik yoktur. Büyük ırk köpekler beş – altı yaşlarında yaşlı kabul edilirlerken, küçük ırk köpekler yedi yaşında yaşlı olarak değerlendirilirler.

Köpeklerin yaşlanma süreçlerinin incelenmesi, onlara daha iyi bir sağlık hizmeti sunulabilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması açısından önemlidir. Bu durum köpek sahipleri açısından da köpeklerinin gereksinimlerini karşılama konusunda bilinç oluşmasına yardım eder. Köpeğinin altmış yaşında bir insan gibi olduğunu bilmesi; onun beslenmesinden egzersiz durumuna hatta sağlık kontrollerine kadar birçok konuyu doğru yapmasına yardım eder.

Genetik biliminin gelişmesine paralel olarak yukarıda söylediğim yaş hesaplaması konusunda yeni çalışmalar yapılmaktadır. Epigenetik saat çalışması adı verilen bu çalışmada DNA’daki değişiklikler incelenerek oluşturulan formülle yaş hesaplaması yapılmaktadır. Henüz yeterli sayıda ırk çalışmaları yapılmadığı için bu formülle yapılacak yaş kıyaslaması yanıltıcı olabilmektedir.

Son tahlilde yaş, bir sayıdan ibarettir. Bunun köpek yaşı veya insan yaşı olmasının çok bir önemi olmamalıdır. Önemli olan onunla paylaştıklarımızın çokluğu, kalitesi, ne kadar sağlıklı olduğu, ne kadar mutlu ve ne kadar stresten uzak yaşattığınızdır. Çünkü; o, sizi hep mutlu ediyor ve stres düzeyinizi azaltıyor. Yani bütün bunları fazlası ile hak ediyor.

 

 

 

 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları