GÜRBÜZ ERTÜRK

Dr.Veteriner Hekim

YAZARLAR-HAFTA SONU

Hayvana eziyet

Hayvana eziyet, bir başka ifade ile hayvan istismarı ne acıdır ki dünyanın bütün ülkelerinde karşılaşılan bir durumdur. İstismar; şiddet içeren ve içermeyen durumlar olarak ele alınıyor genelde. Daha kapsamlı bir tanımlama yapmak gerekirse, hayvana eziyet; Hayvanlarda gereksiz acı, ıstırap, sıkıntı veya ölüme neden olmak dahil, -bunlarla sınırlı olmamak üzere- fiziksel ve psikolojik sıkıntıya neden olan kasıtlı ve tekrarlanan herhangi bir davranış olarak tanımlanır.

Konu ile ilgili olarak oldukça fazla çalışma yapılmıştır. Bütün bu çalışmaların ortak noktası; hayvana eziyet ile aile içi istismar ve çocuk istismarı arasında güçlü bir bağ olduğudur. Böyle insanların cinayet, tecavüz, soygun, saldırı, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçları işleme olasılıkları 3 kat daha fazladır. Olayın bir başka yönü ise; hayvana eziyet eden insanların, çocukken evlerinde istismara uğramış veya istismara tanıklık etmiş olmalarıdır.

Çalışmalarla ortaya konan bir başka gerçek ise, hayvana eziyetin motivasyonunun öfke, eğlence, hoşlanmama, intikam, taklit ve cinsel zevk olduğudur.

Konu ile ilgili çalışan insanların ortak tespiti; hayvana eziyet eden bireylerin bu eziyetleri, gelecekte işleyecekleri suçların en erken işaretleri olduğudur.

Hayvanlara kötü ve acımasızca davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuk ve sıcağın etkisinde kalmaları, kötü bakım koşulları sunmak, hayvan refahının 5 temel özgürlüğüne uymamak, fiziksel veya psikolojik acı çektirmek bütün bunların hepsi hayvan istismarıdır.

Fiziksel eziyetler hepimizce bilinen ve ilk akla gelendir. Oysaki psikolojik olanı olayın görünmeyen kısmı ve aslında en ağır ve yaygın olanıdır. Evlerimizdeki hayvanlar, her gün psikolojik şiddet altındadırlar. Hem de sahiplerinin istemeden ve bilmeden yaptıkları davranışlarla. Onların beden dillerini okumayı bilmediğimiz için. Size, “Ne olur bunu yapma çok korkuyorum” diyor ama siz anlamadığınız için sürekli tekrar ediyorsunuz. Burada kısaca köpeklere değinmek isterim.

Köpeğiniz burnunu yalıyor, esniyor, kafasını yana çeviriyorsa size yaptığınız davranışın onu rahatsız ettiğini anlatmaya çalışıyordur. Lütfen her ne yapıyorsanız yapmayın, durun. Hele onu sırt üstü yatırarak sevmeyin. Çünkü o pozisyon köpeğinizin ölmeden önceki son yakarışıdır.

Nasıl ki yaşadığımız toplumda iletişim için ortak bir dil kullanma zorunluluğumuz varsa, hayatımızı paylaştığımız canlının da dilini öğrenmek gerekir. Sonra sizi her gördüğünde çiş yapıyorsa bu durumu ‘heyecan’ olarak yorumlamayın. Bu durum korkudan olmasın?

Hayvanlarla ilgili bir türlü çıkamayan yasada ebeveynlerin eğitilme zorunluluğu ve istismarın ağır cezalarla cezalandırılması ummak istiyorum. Ancak altmış yıla yaklaşan yaşamımda her zaman dağların fare doğurduğunu gördüm. Dilerim bu sefer dağ fare doğurmaz…

 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları