COLLAGEN

CAHİT SARAÇOĞLU

YAZARLAR

Kurumlar vergisi düşeceğine artacak

Ekonomik sıkıntının had safhaya geldiği, 2018 yılından bu yana ekonomideki aşağı yönlü gidişatın bir türlü durdurulamadığı, kurumlar vergisi oranı ile yeniden oynanmasıyla kendisini gösterdi. İçerisinde bulunduğumuz 2021 yılına ilişkin kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 20 olacaktı.

Ancak, ülkeler arasında yabancı sermayeyi çekmek için rekabette önemli teşvikler unsuru sayılan düşük oranlı kurumlar vergisi, son yıllarda hükümetin bütçeye kaynağı yaratmada can simidi haline dönüştü.

2017 yılına kadar uygulanan yüzde 20’lik oran, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ekonomi üzerinde oluşturduğu türbülans nedeniyle, 2018, 2019 ve 2020 yılları için geçici bir maddeyle yüzde 22’ye çıkarıldı.

Geçici diyoruz çünkü, 2021 yılında doğrudan yeniden yüzde 20’ye inecekti.

Ancak dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na 40 AK Partili vekilin imzası ile verilen “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile 20021 yılında kurumlar vergisi oranının yüzde 25 olması getirildi. Düzenleme ile 2022 yılında kurumlar vergisi oranı yüzde 23’e inecek.

Getirilen düzenlemenin daha geniş kapsamlı içeriğini 28 Şubat 2021 günü https://www.gazetezebra.com.tr/2021/yazarlar/cahit-saracoglu/ekonomi-paketinin-detaylari-ortaya-cikti/ linkinde kaleme almıştık.

Yeni tahsilat kapıları aralayan bu tip kanun teklifleri ile öncelikle kamuoyunun tepkisinin ölçüldüğünü belirtelim.

Bu kapsamda da şubat ayında üzerinde çalışılan ve ilk olarak bu satırların yazarından okuduğunuz ekonomi paketinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 91’inci maddeden sonra, yeni geçici madde getirilecekti. Böylece işletmelerin 2020, 2021 ve 2022 yılı kazançlarına vergi tevkifatı (kesintisi) planlanmıştı. Düzenleme ile gelecek dönemlerde ortaklara yapılacak kar dağıtımı veya ana merkeze aktarılan tutar üzerinden yapılacak tevkifata mahsuben kurum kazancı üzerinden önceden vergi alınacaktı. Böylece fiili kar dağıtımı veya dar mükellef kurumlar için ana merkeze aktarımı olmayan durumlarda kurum kazancının belli bir oranı üzerinden vergilendirilmesi öngörülmüştü.

Ancak dediğimiz gibi kamuoyunda nasıl bir tepki oluşturacağına bakıldıktan sonra kanun teklifi olarak Meclis’e sunulması planlanan taslağa, sektör bileşenlerinden (özellikle 2020 yılına ilişkin kazançlardan vergi alınmasına yönelik) gelen tepkiler üzerine taslak kanun teklifi haline dönüştürülmedi.

Şimdi ise bu yılın kazancından gelecek yıl yüzde 25 oranında kurumlar vergisi tevkifatı getirilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye’de 2007 yılında yürürlüğe koyduğu yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile kurumlar vergisi oranını (fon payı dahil) yüzde 33’ten yüzde 20’ye indirerek bu konuda çok radikal bir adım atmıştı. Bu adım ile OECD içinde kurumlar vergisi oranı düşük ülkeler arasına girmişti.

Kanun Teklifindeki diğer düzenlemelerin yukarıda şubat ayında kaleme aldığımız linkte yazdığımız konularla bağlantılı olduğunu belirtelim.

Yazarın Diğer Yazıları