CAHİT SARAÇOĞLU

YAZARLAR

Görevden alınan üst düzey yöneticiler 2 yıl o görevdeki maaşı alıyor

Başkanlık sistemine geçerken yapılan yasal düzenleme ile “üst düzey kamu görevlileri” için görevden alındıklarında 2 yıl süre ile maaşlarının ödenmesi yönünde düzenleme yapıldı. Ancak, bu maaşı alabilmesi için 2 yıl aynı statüdeki görevi sürdürmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan Merkez Bankası başkanlarına iki yıl daha maaş veriliyor. Üstelik bu durum sadece MB ile sınırlı değil ve kamudaki tüm üst düzey görevliler için geçerli olarak uygulanıyor.

Bu konu geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “torba teklifin” görüşmeleri sırasında eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Partili Durmuş Yılmaz tarafından da dile getirildi. BDDK Başkanı’nın görevinden ayrıldıktan sonra iki yıl içerisinde herhangi bir bankada görev alamadığını, görevden ayrıldıktan sonra bir yıl maaşını devletin ödemeye devam ettiğini kaydeden Yılmaz, MB Yasası’nda böyle bir düzenleme olmadığına dikkat çekti.

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARDA VARDI

Ancak durum başkanlık sistemine geçişle değişti. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne tabi tüm kamu görevlileri için eğer kamu görevinden atanmışlarsa bu göreve bu imkânı sağlanmaya başladı. Ancak, kişi aynı statüde 2 yıl görev yapmış olması halinde bu ücreti daha sonra görevden alınması halinde 2 yıl boyunca alabiliyor.

Bundan önce görevden alınan üst düzey yöneticilerin 2 yıl boyunca çalıştıkları kurumdaki maaşlarını almaları uygulaması, düzenleyici ve denetleyici kurumlar için vardı.

Söz konusu uygulama, görevden alınan kişilerin dava yoluna gitmemeleri için getirildi. Düzenleme içerisine Merkez Bankası başkanı ve Başkan yardımcıları ile genel müdürleri de üst düzey görevliler arasında alındı. Bu nedenle Merkez Bankası’nda görevden alınan başkanlar, 2 yıl boyunca Merkez Bankası başkanı maaşından yararlanıyor. Bu kişiler devlet memuru kadrosunda bulundukları için görevden alınsalar da devlet memurluğu statüleri de devam ediyor. İki yılın sonundan itibaren ise bakanlık müşaviri maaşı almaya başlıyorlar.

Durmuş Yılmaz Plan Bütçe Komisyonu’nda “Görevden ayrılan birinci başkan Murat Çetinkaya, İkinci Murat Uysal, üçüncü Naci Ağbal, şu anda görevde olan Başkan. Bunlar şu anda maaş alıyorlar mı almıyorlar mı? Soru bu. Maaş alıyorlarsa “evet” veya “hayır” demenizin kayda geçmesi benim için yeterli ve buna da itibar edeceğim” şeklinde soru yöneltti.

MB’de 2019’da 11.2 milyon lira, 2020’de 13,64 milyon lira ödendi

Bu kapsamda örneğin Merkez Bankası ile ilgili toplam ödeme 2019 yılı faaliyet raporunda, “1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 19, 22/A, 24 ve 33. maddeleri gereğince; Başkan ve Başkan Yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri, Banka Meclisi üyeleri ve PPK üyesinin aylıkları ile tazminatları ve Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilmektedir. Bu doğrultuda; Başkan, Banka Meclisi, PPK, Denetleme Kurulu ve Yönetim Komitesi üyelerinden oluşan TCMB üst yönetimine 2019 yılında brüt ücret olarak toplam 11.199.953,00 Türk lirası ödenmiştir” deniliyor.

2020 yılına ilişkin olarak ise “TCMB üst yönetimine 2020 yılında brüt ücret olarak
toplam 13.643.812,20 Türk lirası ödenmiştir” notu düşüldü.

“ALMALARI MÜMKÜN”

MB Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şerif Uygun soruya “MB başkanlarının üst kademe kamu yöneticilerinin atanması hakkında 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde görev süreleri dört yıl olarak belirleniyor. Ancak 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre KHK’nin kullandığı tabirle, performanslarının yeterli görülmemesi durumunda bu görevden alınabiliyorlar. Görevden alındıktan sonra ise yine bu 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün” cevabını verdi.

Uygun ayrıca, “3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne tabi tüm kamu görevlileri için eğer kamu görevinden atanmışlarsa bu göreve bu imkânı sağlıyor” diyerek, düzenlemenin MB’ye özgü bir düzenleme olmadığını, üst kademe tüm kamu yöneticileri için geçerli olan genel bir düzenleme olduğunu da belirtti.

Yazarın Diğer Yazıları