CAHİT SARAÇOĞLU

YAZARLAR

850 bin mükellefe vergi istisnası

TBMM’ye sunulan 64 maddelik “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile basit usulde vergilendirilen 850 bin civarındaki mükelleflerin kazançlarından elde ettikleri gelirden vergi alınmaması getiriliyor.

Buna göre, Basit usul mükelleflerin il bazında sayıların bakıldığında 47 bin 11 mükellef ile İstanbul ilk sırada, 30 bin 384 mükellef ile İzmir ikinci sırada ve 29 bin 574 sayılı ile Antalya üçüncü sırada bulunuyor. En az sayısı olan ise 1.248 Bayburt, 1.567 Ardahan ve 1.837 mükellef sayısı ise Gümüşhane olarak biliniyor.

Toplam vergi gelirleri içindeki payı ne kadardı?

2020 Ocak- Aralık tahsil edilen toplam vergi geliri 833 milyar TL’yi buluyordu. Basit usul mükelleflerinden elde edilen tahsilat ise 228 milyon TL civarında oldu. Yani toplam vergi gelirleri içindeki payı binde 0,24’ler seviyesindeydi. Muafiyet tanınmasının vergi geliri içinde pek bir önemi bulunmadığı görülüyor.
Öte yandan düzenleme ile sosyal medya olarak da bilinen sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançların belli bir tutarına da vergi istisnası getiriliyor. Bu kesimlerin elde ettikleri hasılatlar üzerinden tevkifat usulüyle vergilendirme sağlanacak.
Kanun teklifi ile çiftçilere yapılan tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla verilen destek ödemelerinin de gelir vergisinden istisna edilmesi sağlanacak. Bu kapsamda yapılan destek ödemelerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması getiriliyor.
Mükelleflere bir rahatlık da dördüncü geçici vergilendirme döneminin kaldırılması ile getiriliyor. Yıllık beyanname verme ve ödeme dönemleri ise bir ay öne çekilecek. Getirilen bu düzenleme ile Kasım ayında verilecek üçüncü geçici vergi beyannamesiyle geçici vergi dönemi sona ermiş olacak. Şubat ayında dördüncü geçici vergi beyannamesi verilmemesi sağlanacak.
Düzenleme ile her yılın Mart ayında verilen gelir vergisi beyannamesi ile Nisan ayında verilen kurumlar vergisi beyannamelerini verilme tarihleri ise bir ay öne çekiliyor. Böylece gelir vergisi beyannamesinin Şubat ayında, kurumlar vergisi beyannamesinin ise mart ayında verilmesi getiriliyor.
Düzenleme ile vergiye uyumlu mükelleflere yapılan vergi indirimi uygulamasında, yararlanma şartı olan tarhiyat yapılmama kuralı da değiştiriliyor. Kesinleşen tarhiyat olmaması şekline dönüştürülüyor. Böylece kesinleşmediği sürece tarhiyat yapılmasının uyumlu mükellef indiriminden yararlanmayı etkilememesi amaçlanıyor.

Elektronik tebligat sistemi

3 yıl önce getirilen elektronik tebligat sistemi iptal edilmesi için barolar birliğince Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüştü. Yüksek Mahkeme, elektronik tebligatın da kağıt ortamında tebligat olarak sayılması gerektiğini kararlaştırmıştı. Bu durum ise elektronik sistem kullanmayan birçok mükellefin tebligattan haberdar olmaması, son anda icra ile karşılaşması durumlarının oluşmasından dolayı mağduriyetine yol açmıştı. Yüksek Mahkemeye daha sonra yapılan itirazlar üzerine tebligat sisteminin kağıt ortamında yapılması şartı getirilmiş, mükelleflerin mağduriyeti önlenmişti.
Şimdi getirilen düzenleme ile 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun vergilendirme, defter tutma, belge düzenleme, beyan ve bildirimde bulunma, değerleme, ceza ve uzlaşma hükümlerinde değişiklikler yapılması öngörülüyor. Yeniden elektronik tebligat sisteminin uygulanması düzenleniyor.

Enflasyon düzeltmesi olmayan dönemde yeniden değerleme

Bu arada, uzun bir zamandır yürürlükten kalkmış olan yeniden değerleme sistemi de yeniden getiriliyor. Buna göre, 1983 ila 2003 yılları arasında uygulanan ve enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçilmesiyle yürürlükten kaldırılan yeniden değerleme uygulamasının, enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşmadığı dönemlerde mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak uygulanması getiriliyor.

Yazarın Diğer Yazıları