AnasayfaYerel HaberlerİzmirHSK’dan İzmir’deki hakim, savcılara: Vatandaşın acil işlerine hassasiyet gösterin

HSK’dan İzmir’deki hakim, savcılara: Vatandaşın acil işlerine hassasiyet gösterin

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir’deki hakim, savcılardan tutuklu ve acil işler, zamanaşımı yakın soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması işlemleri ile ivedi iş ve işlemlerde vatandaşların mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek şekilde hassasiyet göstermelerini istedi.

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz tarafından Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıkları, Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları Cumhuriyet Başsavcılıkları’na gönderilen yazıda, 15 gün süreyle alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

1) Öncelikle, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmadığı bilinciyle hareket edilerek tutuklu ve acil işler, zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemlerde vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek ve hak kayıplarına yol açılmayacak şekilde gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

2) Tarafların hazır bulunduğu hâllerde, taraf iradeleri esas alınarak, adli iş ve işlemlerin (İfade, duruşma, keşif, v.s) daha önce plânlanan şekilde sürdürülmesi ancak söz konusu iş ve işlemlere ilişkin mazeret taleplerinin anlayışla karşılanması, tarafları hazır olmayan soruşturma ve muhakeme işlemlerinde, bizzat tarafın ya da yakınlarının deprem felaketinden zarar görmüş olma ihtimaline binaen keyfiyetin tutanakla tevsiki, soruşturma işlemi ve duruşmanın başka bir güne tehiri hususunun Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemelerce değerlendirilmesi,

3) Deprem felaketinden bizzat veya yakınları olumsuz etkilenen hâkim ve Cumhuriyetsavcıları ile personelin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca sahip oldukları izin haklarını kullanma konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi, bu konudaki taleplerin daha önceki sınırlamalar gözetilmeksizin ilgili Komisyon Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından anlayışla karşılanması.

KÜLTÜR-SANAT

YAŞAM

EDİTÖRDEN