AnasayfaEDİTÖRDENBDDK döviz takası işlemlerinde sınırlamayı gevşetti

BDDK döviz takası işlemlerinde sınırlamayı gevşetti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurtiçindeki bankaların yurtdışıyla yaptıkları dolar-TL para takası işlemlere getirdiği sınırlamayı gevşetti.

BDDK’dan yapılan açıklamada kararın, “Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin arttığı dönemde alınan söz konusu (Nisan ayında alından) kararın normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda” alındığı ifade edildi.

Açıklamada, karar ile yurtiçindeki bankaların yurtdışındaki yerleşiklerle yaptığı vadede TL alım yönünde para swapı ve diğer türev işlemlerin toplam büyüklüğünün, yasal özkaynakların yüzde 10’una yükseltildiğini duyurdu. BDDK ayrıca yurtiçindeki bankaların yurtdışındaki yerleşiklerle yaptığı vadede TL satım yönünde swap ve türev işlemlerin sınırını da yükseltti.

BDDK açıklamasında şöyle denildi:

“Bilindiği üzere, 12 Nisan tarihli basın açıklamamızda, bankaların, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı

döviz diğer bacağı TL olan;

– Vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranının yüzde 1.0 olarak;

– Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; her bir takvim günü için sağlanması gereken ve söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranının,

– Vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1.0 olarak,

– Vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 2.0 olarak,

– Vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 10 olarak

belirlendiği ve söz konusu oranların günlük olarak solo ve konsolide bazda

hesaplanacağı, opsiyon işlemlerinin hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacağı,

valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör

tarihi itibarıyla dikkate alınacağı, mevcut aşımlar giderilinceye kadar aşım bulunan vade

aralığında işlem yapılmayacağı ve her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin

anlaşılan vadeden önce bozulmak istenilmesi veya vadesinin uzatılmasının istenilmesi

durumunda Kurumun yazılı onayının alınması yönünde karar alındığı hususu kamuoyu

ile paylaşılmıştı.

“Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin arttığı dönemde alınan söz konusu Kararın normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 25 Eylül tarihli ve 9169 sayılı Kararı ile, bankaların konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan,

– Vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklara oranı şeklinde belirlenmiş yüzde 1.0 olan sınırlamanın, yüzde 10 olarak yeniden belirlenmesine,

– Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; her bir takvim günü için sağlanması gereken ve söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenmiş sınırlamanın,

– Vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1.0 yerine yüzde 2.0,

– Vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 2.0 yerine yüzde 5.0,

– Vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 10 yerine yüzde 20

olarak yeniden belirlenmesine ve bu hesaplamada valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınmasına,

– 12 Nisan tarihli ve 8989 sayılı Kararında yer verilen ve yukarıda belirtilen diğer

hususların aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.”

KÜLTÜR-SANAT

YAŞAM

EDİTÖRDEN